top of page
 • האם האבחון עולה כסף? אם כן, מה עלותו?
  התוכנית הינה ללא תשלום כלל, גם בתהליך המיון וגם לאחריו. למרות זאת, יגבה תשלום על אבחון במקרה בו מועמד התקבל לתוכנית ולמוסד הלימודים בשנת הלימודים הקרובה והחליט כי אינו מעוניין ללמוד השנה, מכל סיבה שהיא. במצב זה אנו גובים 680 ש"ח על האבחון.
 • מה כוללת תוכנית הליווי?
  הסטודנטים והסטודנטיות בתכונית מקבלים ליווי לאורך כל התואר בתחומים הבאים: ליווי אקדמי וקוגניטיבי: הסטודנטים מקבלים ליווי ע"י מנחות התוכנית לפי שיטת מיצוי הפוטנציאל של מכון פוירשטיין. במסגרת הליווי הקוגניטיבי יינתן קורס אסטרטגיות למידה לפני תחילת הלימודים, הכנה למבחנים בסוף סמסטר א' ופגישות מנטורינג קוגניטיבי אישיות פעמיים בסמסטר. ליווי חברתי: לכל סטודנט בתוכנית יש רכז אשר מלווה אותו לאורך כל התואר
 • האם כל המחלקות פתוחות לתוכנית?
  הרוב המוחלט של המחלקות במוסדות הלימוד פתוחים למסלול קבלה של תוכנית פוירשטיין, עם זאת, ישנן הגבלות מסוימות במוסדות מסוימים. קבלה לאוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר יינתנו רק ליוצאי אתיופיה קבלה לרפואה תתאפשר רק באוניברסיטה העברית ורק ליוצאי אתיופיה
 • מהן החובות שלי כסטודנט בתוכנית?
  חובה על סטודנטים בתוכנית לקחת חלק בכל מפגש, חברתי או מפגש מנטורינג אשר מתקיים לאורך כל התואר, לרבות: קורס האסטרטגיות, הכנה למבחנים, פגישות אישיות, פגישות חברתיות וכל אירוע במסגרת התוכנית.
 • איך מחשבים ממוצע בגרויות?
  ניתן לחשב ממוצע בגרויות בכל אחד מאתרי מוסדות הלימוד
 • כיצד נראה האבחון?
  האבחון דומה במידה מה לאבחונים פסיכוטכניים, הם מורכבים מסדרה של מבחנים אשר בוחנים התמצאות במרחב, לוגיקה, חשיבה כמותית וכו'. שלושה מהמבחנים מתבצעים במתכונת של מבחן ראשון, הסבר על המבחן וקבלת אסטרטגיות למידה ולאחר מכן מבחן נוסף מאותו הסוג. אין צורך להתכונן לפני האבחון והוא נערך במשך יומיים באופן ממוחשב.
 • מתי אקבל תשובה האם התקבלתי לתוכנית?
  תשובות בנוגע לקבלה או אי קבלה ינתנו דרך המייל, עד חודש מיום האבחון
bottom of page